Select your language

Insee Micro Finance

Image

Company Background

Insee Non-Deposit Taking Microfinance Institution Co., LTD or known as Insee Loan with Wings under Insee Group Co.LTD was established on 15th November 2021 with a registered capital of LAK 10,000,000,000 to help people improve their lives and restore the economy during the outbreak of covid 19 based on the policy of promoting investment of microfinance institutions to solve the poverty of people and communities who cannot access banks
Image

Merchant loan


Image

Loan for government officers


Image

Private sector employee loan


Image

SME loan


Image

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການກູ້ເງິນໃນລະບົບມີຂໍ້ດີແນວໃດ?

#ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນລູກຄ້າ: ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ​ຕາມ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດ​ຫມາຍ​
#ເງື່ອນໄຂສັນຍາ: ມີສັນຍາທີ່ຊັດເຈນ ແລະຍຸຕິທໍາ ມີການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ຊໍາລະຫນີ້ສິນ, ສະຖາບັນການເງິນຍັງໄດ້ອອກຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຊໍາລະໃຫ້ລູກໜີ້ເປັນຫຼັກຖານ
ເຫັນໄດ້ວ່າ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນ, ການກູ້ເງິນໃນລະບົບຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ມີຊັດເຈນ ເພາະມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍາໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ປອດໄພ (ທັງຊີວິດແລະຊັບສິນ) ກ່ວາການກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບັງເອີນກາຍເປັນຫນີ້ສິນນອກລະບົບ ໃຫ້ພິຈາລະນາການປັບໂຄງສ້າງຫນີ້ສິນ ເພື່ອເຂົ້າມາຢູ່ລະບົບຈະດີກວ່າ.

ເກມປິດສະໜາ ທວຍຄຳຮັບໂຊກ (Facebook)

ຕື່ມຕົວອັກສອນໃສ່ບ່ອນວ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ✅
1 = ..................................
2 = ..................................
3 = ..................................
ກິດຈະກໍາແຈກຄັນຮົ່ມຈຳນວນ 4 ລາງວັນ
ປະກາດຜູ້ໂຊກດີໃນວັນທີ 24/11/2023 ນີ້!!!
📌ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມກະຕິກາເພື່ອລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນ:
1. ກົດຕິດຕາມເພຈ, ໄລຄ໌ ແລະ ແຊຣ໌ໂພສນີ້ໃຫ້ເປັນສາທາລະນະ
2. ແຄັບໜ້າຈໍແລ້ວໂພສລົງກ້ອງຄອມເມັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາຕອບ
3. ແທັກໝູ່ 5 ຄົນ
Image
Image
Image