Select your language

ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ

ຄວາມພືງພໍໃຈ ຂອງລູກຄ້າເປັນສຳຄັນ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດໃນ ປີ 2001 ອິນຊີກຣຸປ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຄວບຄູ່ກັບການເສີມສ້າງຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າແລະພັດທະນາຢ່າງຍັງຍືນໄປພ້ອມກັນພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກກຸ່ມທຸລະກິດໃນເຄືອ ທີ່ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ບໍລິສັດຊັ້ນນຳທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດ ພ້ອມພັດທະນາປັບປຸງທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດຄວາມພືງພໍໃຈສູງສຸດ

ພາລະກິດ

  1. ສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນລະດັບສູງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດພາຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການຮ່ວມທຸລະກິດພາຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.
  2. ນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ຕອບໂຈດ lifestyle ຂອງລູກຄ້າໃນທຸກດ້ານ.
  3. ສ້າງເຄືອຄ່າຍພື້ນຖານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການໃນອານາຄົດທີ່ຕອບສະໜອງ lifestyle ຂອງລູກຄ້າ .
  4. ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບ lifestyle ຂອງລູກຄ້າ.
  5. ຝືກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີມາດຕະຖານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີໃຈຮັກໃນວຽກບໍລິການ, ໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທັງລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດ.
  6. ສືກສາ ແລະ ນຳເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝມາໃຊ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ Insee Group ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານນີ້ ແລະ ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ກົງກັບ lifestyle ຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ .

ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ

ທ່ານບໍ່ຄວນພາດ.

ໂປຣໂມຊັນ

ພຽງແຕ່ເຈົ້າຊວນໝູ່ດາວໂຫຼດ Insee HuB Supper App
ຕ.ລ 23, 2023
ຊື້ຫວຍຜ່ານແອັບ Insee Hub ...
INSEE SUPER APP ຫວຍອີນຊີ
ຕ.ລ 18, 2023
ຮ່ວມຫຼີ້ນ ກິດຈະກຳSticker Insee Hub Super ...
ກິດຈະກຳ ຕິດສະຕິກເກີ້ ອີນຊີຮັບ
ຕ.ລ 18, 2023
ທວາຍຜົນອອກເລກທຸກມື້ ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ ...
ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ ກຸ່ມບໍລີສັດ ອິນຊີ

ງານກິດຈະກຳ Insee Hub at Parksan
ຕ.ລ 19, 2023
ວັນທີ 25 ມີນາ 2022 ເຖີງ ວັນທີ 2 ເມສາ 2022ທີ່ ...
ງານກິດຈະກຳ Insee Hub ບຸນທາດຫຼວງ
ຕ.ລ 19, 2023
ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022 ເຖີງ ວັນທີ 8 ຕຸລາ ...
ສ້າງຕັ້ງ 2001.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ

ເຮົາຄືກຸ່ມບໍລິສັດຊັ້ນນຳທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດມາຍາວນານຫລາຍກວ່າ 20 ປີພາຍໃຕ້ ການບໍລິຫານທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຮາກຖານທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ ເຮັດໃຫ້ອິນຊີກຼຸບເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍໆ

ລູກຄ້າ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ