Select your language

IT Exellent

Image

IT Excellent

ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນປີ 2011 ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງບໍລິສັດຄື ການເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນໃນການພັດທະນາບໍລິສັດ ອົງກອນ ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດດ້ວຍການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການໃນດ້ານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເພື່ອດຳເນິນໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດສູງສຸດທັ້ງໃນສ່ວນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມມືຄູ່ຄ້າທາງທູລະກິດ ເພື່ອຄວາມພຶງພໍໃຈສູງສຸດຂອງລູກຄ້າ

ທາງບໍລິສັດມີປະສົບການໃນດ້ານພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນເພື່ອຕອບສະນອງການເຮັດທຸລະກິດໃນດ້ານຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ ເລີ່ມຮ່າງໄອເດຍເຮັດຕົ້ນແບບ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ທົດສອບ ແລະ ປັບປຸ່ງ ໄປຈົນການພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນິນ ໂດຍບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການຄວບຄຸມທຸກບໍລິການໃນດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆມາດົນກວ່າ 10 ປີ
 

ການພັດທະນາຊອບແວລະດັບອົງກອນ

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ ທັ້ງໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃນການອົງກອນ ໂດຍການຈັດການເຮັດວຽກ ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ
Image
Image

ພັດທະນາແອບພິເຄຊັນໃນໂທລະສັບ

ໜື່ງໃນຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ້ມລູກຄ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ນອກຈາກການພັດທະນາທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບແລ້ວ ເຮົາຍັງເຂົ້າໃຈເຖິງການອອກແບບດີໄຊເພື່ອກຸ່ມລູກຄ້າຂອງທ່ານໃຊ້ງານແອບພິເຄຊັນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ຊື່ງເຮົາສາມາດພັດທະນາໄດ້ທັ້ງໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android. Ios. ແລະ windows

ພັດທະນາເວັບໄຊ

ເພິ່ມສັກກາຍະພາບການແຂ່ງຂັນໃນອີກຊ່ອງທາງໜື່ງ ຂອງທຸລະກິດ ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳສະ ເໜີຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ
Image
Image

ພັດທະນາແອບພິເຄຊັ່ນໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຊ່ຽວຊານ ນັກພັດທະນາທີ່ມີປະສົບການ ທາງທີມງານພັດທະນາແຄບພິເຄຊັ່ນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຕອບສະນອງຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດຕ່າງໆ

ການປັບປຸງ ເພິ່ມເຕິມ ແລະ ປັບແຕ່ງລະບົບ

ປັບປຸ່ງເພິ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນ ການຖອດລະບົບມາເພື່ອແກ້ໄຂ ສູດຄຳນວນ ແລະ ຄຳສັງການປະມວນຜົນໃຫ້ດີຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເພິ່ມຄວາມໄວໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກ ເພິ່ມປະສິດທິພາບໃນການດຳເເນິນງານຂອງບໍລິສັດ
Image